Home Läst • Kreativ stimulans för barn

Kreativ stimulans för barn

Tänk dej
Bart Vivian
Planetstadens böcker
30 sidor
ISBN: 91-89120-04-3

Så fort jag öppnade den här boken tänkte jag “åh, den här hade jag velat ha som barn”. Den är vackert och tilltalande illustrerad av författaren själv, och texten består av i min åsikt underbara och fantasieggande lockrop som till exempel “Tänk dej att det inte finns något som är för svårt för att klara”, illustrerat av en liten pojke som balanserar på en trädstam på ena sidan, följt av en vuxen cirkusartist som går på lina på nästa sida.

Texterna och bilderna sporrar, manar och stimulerar fantasin och tron på och hoppet om att allt är möjligt. Om det finns någonting som i särklass gör barn till de underbara varelser de är, är det i mångt och mycket just deras fantasi och framtidshopp, deras visioner och tro på att ingenting är omöjligt, tycker jag. Och just därför tilltalar den här boken mig så enormt. Dessa kvalitéer hos våra barn är någonting som ofta utplånas alltför tidigt av ett allt tuffare samhällsklimat och ökande våld i skolorna. Idealist som jag är tror jag att om fler barn exponerades för mer material av det här slaget, skulle de kanske få behålla sin oskuld och sina drömmar så pass länge att de hann bli stora nog att börja omsätta dem till handling och därmed ytterligare befästa tron på att allt är möjligt ytterligare en stund. Och då skulle kanske vår värld och vårt samhälle också börja återfå en del av dessa många gånger förlorade visioner och drömmar. Det är något jag tror att vi behöver.

Det är så lätt att bli både cynisk och desillusionerad idag, och jag tror faktiskt att böcker av det här slaget kan motverka det, framför allt om så sker redan i unga år. Den här typen av bok inger hopp och tro, inte genom att sända budskapet att man måste vara tuffare och starkare än en ondskefull motståndare för att vinna sina duster och förverkliga sina drömmar, utan genom budskapet att vad som helst är möjligt för vem som helst. Man måste inte vara kampsportsexpert eller ha stålmannakrafter, det räcker med att man tror på och är sann mot sig själv och sina drömmar, ideal och mål. Boken manar till att se bortom och inunder ytan och skenbarheten, till de inneboende möjligheterna i allting. Den bejakar varje barns inneboende styrka och kraft. Och den sporrar till drömmar. Det tycker jag om.

Det enda jag inte riktigt tycker om är priset. 109 kronor kan kännas väl dyrt för en bok som bara är 30 sidor lång, även om den är gediget inbunden och vackert illustrerad. Eftersom jag har läst den anser jag att det är innehållet man betalar för. Detta innehåll är absolut värt 109 kronor, men det vet inte den förälder eller annan vuxen som står och tittar lite snabbt på boken i bokhandeln. Då kan priset verka avskräckande, vilket jag tycker är väldigt synd. Det drar också ner betyget en aning. Hade boken kostat 89 kronor hade den fått fem kaffekoppar, men till det rådande priset blir det tyvärr “bara” fyra. Den är lite för dyr för att stimulera köpviljan, och med en bok av det här slaget tycker jag ärligt talat att man ska vara filantropisk nog att hålla priset lågt för att boken ska få större spridning. Till alla potentiella köpare vill jag dock uppriktigt rekommendera Tänk dej, även till fullt pris!

Author:Romana