Home • Lyrik

Lyrik

November

Av Måna Berger

granarna dansar utanför fönstret
sträcker besvärjande glesa grenar
mot grått dunkel i dagningen
böjer sig
rister och gungar
allt vildare

bered dig på en dag utan nåd
bered dig på tystnaden då datorn är död
och kylskåpslampan slocknat
frånvaron av världens elektriska brus
bered dig på stillheten i skogen
då sömnen äntligen kommer

bered dig på att vakna
i en avlönad värld
där en mjuk liten längtan
faller i vinterdvala under stengrunden

Tidigare lyrikstycken i Café Crème

http://user
or Published on the Net; Paul Schreiber

Utan
titel; Eva Magnusson

Sådant
händer; Lydia Duprat

This
House; Paul Schreiber

Det fria ordet; Måna
Berger

Höstdikter;
Björn Gustavsson

Deconstruction;
Paul Schreiber

Boiling
Live Frogs; Paul Schreiber

Evening
Land; Paul Schreiber

Hallowe’en;
Paul Schreiber

Oktobers
ljus och värme; Måna Berger

Extas;
Lydia Duprat

Ställ
krav; Lydia Duprat

Dikter;
Björn Gustavsson
Inre
rymden; Måna Berger

Dikter; Björn Gustavsson
Förbryllad; Åsa
Jonsson

Dialog; Åsa Jonsson
Publikfrieri; Åsa Jonsson
Dagsvers
från en liten värld; Måna Berger
Fullkomlig
makt; Lydia Duprat

Coyotes; Paul Schreiber
Septemberdikter;
Måna Berger

In

Author:Romana