Home Intervju • Patrik Aspers om modebranschen

Patrik Aspers om modebranschen

Av Åsa Jonsson

Jag träffade Patrik Aspers på Kulturhusets fik Panorama för att fråga ut honom om hans bok ”Markets in Fashion: A Phenomenological Approach”. Nu blev det inte riktigt som jag hade tänkt mig. Det beror på att jag dagen till ära hade lämnat mitt huvud hemma. Tydligen var detta också dagen som barnfamiljerna besökte Kulturhuset. Under intervjun hann många barnvagnar komma och gå.

Dagen innan jag träffade honom hade Aspers varit i Lund för att tala om boken. Enligt Aspers lägger man tonvikten på vitt skilda saker i boken beroende på vilka man talar inför. Består publiken av branschfolk är de mer intresserade av att höra om just branschen medan sociologer är mer intresserade av att veta hur studien genomfördes.

Det tog Aspers två år att bli färdig med boken, från insamling av material till publicering. Det är rätt snabbt jobbat vilket Aspers håller med om. Men han säger också att det kändes rätt att arbeta på det sättet. Då kan man hålla den röda tråden.

På frågan om varför det är så få bilder med i boken svarade Aspers att han är glad att det blev så många trots allt. Hade boken publicerats som en vanlig avhandling hade inga bilder kommit med överhuvudtaget. Nu är det i alla fall sexton stycken som kan belysa lite av problematiken med ”egen stil” och också varför till exempel katalogbilder och den saligt insomnade tidningen Bibels framsida skiljer sig så åt.

Det är intressant att det bakom en bok ligger en massa andra beaktanden än det att innehållet ska vara läsvärt. Ekonomi, hänsynstaganden till hur det har gjorts förut och det att ett visst arbete ska ha en viss form; är det en avhandling ska det se ut på ett visst sätt. ”Markets…” har inte den form som en avhandling brukar ha. Aspers tycker att han, genom sitt sätt att skriva och lägga upp boken, bidragit till att den blivit mer läsarvänlig. Det är inte alla läsare som vill veta exakt hur forskaren har gått till väga för att samla in sitt material.

När en avhandling ska publiceras får doktoranden en viss summa som ska täcka tryckkostnaderna. Aspers raggade upp fler sponsorer för att kunna ge ut ”Markets…” som en riktig bok. Förlaget, City University Press, har även det bidragit till en viss del. Han vet inte exakt hur mycket boken kostade att producera i slutänden.

Aspers betonar vikten av att känna den miljö som man studerar. Han anser att det är genom observationer inom det fält man vill skriva om som man kan få den kunskap som sedan gör att man kan gå vidare. Observationer ger forskaren information som kan vara svår för en intervjuperson att verbalisera.

Det märks att Patrik Aspers är van vid att undervisa och att prata om sitt arbete. Samtalet gled in på vad man ska tänka på när man skriver en uppsats. Det var helt och hållet mitt fel eftersom jag inte kunde låta bli att prata om den uppsats som jag håller på med. Direkt fick jag en massa matnyttiga tips och förslag på hur man ska kunna gå vidare.

Author:Romana